نگاهی به خط تولید (رینگ)

نگاهی به خط تولید (رینگ)

در فرایند تولید رینگ پشت فلنج،رینگ اتصال فلنج دار، رینگ دو تکه و فلنج تخت مراحل هفت گانه تولید متناسب با سایز و ضخامت بر روی ورق های فولادی صورت می گیرد. با توجه به سفارشات ورق های آهن از مجتمع فولادی مبارکه در کارخانه فولاد  اتصال تخلیه می گردد.

با نظارت مسئول فنی تولید، ورق های آهن پس از تقسیم بندی و تعیین اندازه های اقلام مورد نیاز علامت گذاری می شوند. سپس به واحد برشکاری انتقال داده می شوند بعد از اتمام برش ورق ها تراشکاری توسط دستگاه های مجهز داخل وخارج کلیه رینگ ها تراش داده می شوند.

با توجه به سایز مورد نظر و تعیین اندازه مته توسط مسئول فنی ، تعداد سوراخ مورد نیاز و اندازه لازم با دقت بالا سوراخ می شوند.در انتهای بخش تولید، مسول واحد کیفی بعد اندازه گیری و مطابقت با جداول استاندارد محصولات آماده شده را تایید می نماید.در نهایت رینگ های تولید شده به واحد آبکاری و سند پلاست (پوشش رینگ ها طبق سفارش به دو صورت گرم و سرد) منتقل می گردد. پس از طی مراحل فوق به صورت بسته بندی آماده توزیع می گردد یا جهت انبار انتقال داده می شوند.