سخن موسس و مدیر عامل کارخانه

 

سخن موسس و مدیر عامل کارخانه 

 

 MrEsfehani

 

فولاد اتصال تولید کننده انواع رینگ، فلنج و اتصالات فولادی در کشور می باشد. همیشه بر این اعتقاد پایبندیم که استاندارد تولید کنیم هر کارگذاری باید نیکو، کار کند نیکو  کار کردن یعنی به عنوان یک تولید کننده محصولات خود را با کیفیت و بر اساس آنچه حق مشتریان است ارائه دهیم. 

در همه حال با این هدف فعالیت نموده ایم که محصولات خود را با کیفیت بالا و سرویس دهی مطلوب به مشتریان ارجمند ارائه دهیم و جلب رضایت آنها برای ما از ارزشی والا برخوردار می باشد. ارتقاء قدرت و مهارت های فنی یک سیستم در جهت رسیدن به اهداف معین شده می باشد. 

کارکنان وکارمندان در این واحد، تولید با کیفیت بالا و مشتری مداری را نه بعنوان شعار بلکه سرلوحه وظایف خود قرار داده اند.

 

مدير عامل

عباس اصفهانی