نگاهی به خط تولید فلنج

نگاهی به خط تولید فلنج

در فرایند تولید فلنج علاوه بر طی مراحل بیان شده عملیات فلنج نیز صورت می گیرد. ورق های برش داده شده درون کوره گداخته شده و توسط دستگاه های فورج به فلنج های گلو دار تبدیل می گردد و سپس به واحد تراشکاری و سوراخ کاری انتقال داده می شوند. در روند تولید فلنج های دنده ای ، رزوه کردن گلوهای فلنج توسط دستگاه های  مجهز صورت می گیرد.