رتبه برتر در گروه توليدكنندگان در نهمين نمايشگاه بين المللي آب و فاضلاب

كارخانه فولاداتصال موفق به اخذ رتبه برتر در گروه توليدكنندگان ودريافت لوح و تنديس از وزير نيرو جناب آقاي حميد چيت چيان درنهمين نمايشگاه بين المللي آب و فاضلاب شده است