دستگاه جوش پلي اتيلن

تجهیزات جوش و برش پلی اتیلن :

1-دستگاه جوش پلی اتیلن دستی

2-دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک دستی

3-دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک

4-دستگاه جوش زاویه زن جهت ساخت اتصالات

5-دستگاه جوش فاضلابی در دو تیپ فک معمولی و کلمپ نیوتنی

6-دستگاه جوش الکتروفیوژن

7- دستگاه هیتر گازی پلی اتیلن

8-آچار اتصالات پلی اتیلن