شیرآلات

شیرآلات:

1-شیر فلکه  PN10 , PN16

2-شیر یکطرفه PN16

3-صافی PN16

4-شیر فلکه زبانه لاستیکی

5-شیر سوزنی

6-شیر پروانه ای

7-شیر کشویی

8-شیر ویفری اهرمی

9-شیر هوا تک محفظه دو روزنه

10-شیر هوا دو محفظه دو روزنه