دستگاه جوش پلي اتيلن

تجهیزات جوش و برش پلی اتیلن :

1-دستگاه جوش پلی اتیلن دستی

2-دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک دستی

3-دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک

4-دستگاه جوش زاویه زن جهت ساخت اتصالات

5-دستگاه جوش فاضلابی در دو تیپ فک معمولی و کلمپ نیوتنی

6-دستگاه جوش الکتروفیوژن

7- دستگاه هیتر گازی پلی اتیلن

8-آچار اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پلي اتيلن پيچي

اتصالات پلي اتيلن پيچي:

1-موفه کوتاه

2-موفه بلند

3-سه راه جوشی45

4-سیفون

5-سه راه جوشی 90

6-زانو جوشی 90

7-زانو جوشی45

8-موفه رابط

9-دریچه بازدید

10-تبدیل جوشی

11-درپوش تست

12-سه را بازدید45و90

13-چهارراه جوشی

14-سه راه جوشی دوطرفه

15-درپوش موقت

16-اتصال نر

17-اتصال ماده

18-رابط

19-تبدیل

20-زانو

21-مغزی

22-زانو نر

23-زانو ماده

24-سه راه

25-سه راه نر

26-سه راه ماده

27-سه راه تبدیلی

28-اتصال فلنجدار

29-درپوش انتهایی پیچی

30-فلانچ جوشی

31-کمربند

32-انشعاب16

33-سه راه 16

34-بست انتهایی16

35-شیر انشعاب

36-آبفشان

37-دریپر (دو طرفه)

38-زانو 16